Технології

Технології очищення шахтних вод

blank

При використанні цієї технології підприємство отримує ряд переваг:
1. Вирішує екологічну проблему утилізації шахтних вод
2.Вода позитивно впливає на здоров’я співробітників, що призведе до скорочення лікарняних листів, збільшення прибили і стабільності роботи підприємства.
3. Відмова від постачання питної води (економія видаткових накладних)
4. Виведе підприємство інші ринки ,збільшити оборот капіталу, збільшить доходність від господарську діяльність підприємства.
5. Залучити додаткові категорії споживачів

Короткий опис технології

Ваше підприємство має цінну сировину – шахтні води, поділ якої може бути для підприємства дуже прибутковим!
Пропонуємо побудувати на Ваших шахтах опріснювачі-розділювачі високомінералізованої шахтної води, що виморожують. Вона буде очищена від суспензій і солей. Буде отримана тала полегшена від важких ізотопів водню (дейтерію та тритію) питна вода високої якості. Зможемо розробити техдокументацію на продуктивності від 1000÷5000 т/добу і потім до 10000 т/добу, забезпечити керівництво під час виготовлення, монтажу, пуско-налагодження та навчити персонал. На установках не буде викиду розсолу, а солі виводитимуться у сухому вигляді. Собівартість виробництва талої води при продуктивності 5÷10 тис. т/сут буде менше 1,5 дол/т опрісненої води.

Технологія виморожування солоної води ґрунтується на добре відомих фізичних властивостях, а саме:
1. Лід, утворений у будь-якій забрудненій воді, морській воді, шахтних розсолах, радіоактивній воді, забрудненій органікою, хвороботворними бактеріями та ін. – будується ТІЛЬКИ з молекул кисню та водню. Решта – відторгається від кристалічної структури льоду досить сильними водневими зв’язками. Розсіл покриває кристали льоду плівкою з концентрацією солей приблизно в 2 рази більшою, ніж концентрація насиченого розсолу, і може бути видалений промиванням льоду в сепараційно-мивної колони СПК.
2. Тала вода за висновками медиків сприятлива для здоров’я людини-зменшення холестерину в крові, антиракова дія, сприятливість для серцево-судинної системи людини, Збільшення тривалості життя (приклади – жителі Кавказу і Якутії, що вживають талу воду з розплаву і своєї тундрі /в цій тундрі немає овочів та фруктів, якути харчуються тільки м’ясом оленів, рибою та різними в дуже невеликій кількості літніми ягодами/, поліпшення потенції, прискорене загоєння ран та ін.
Тала вода (перевірено!) підвищує врожайність с/госп. культур (наприклад, пшениці на 28%, баштанних на 200% та інших.), приріст і продуктивність тварин (наприклад, свиней – вдвічі та інших.).
3.Солі, розчинені в розсолі при його охолодженні, мають різну температуру кристалізації (це точки евтектики), розсунуті один від одного на значну різницю температур (що дуже важливо для їх поділу), мають щільність, що перевищує щільність їх насичених розчинів, і можуть бути розділені при поступовому охолодженні розсолу. Спочатку при охолодженні розсолу до -5÷-80С кристалізуються сульфати Na2SO4, CaSO4, MgSO4 та ін (і вони виводяться шнеком), потім при охолодженні розсолу, що залишився, до -120С кристалізується і виводиться KCl∙H2O, потім при охолодженні цього нового -230С кристалізується і виводиться NaCl∙2H2O, потім при подальшому охолодженні вже невеликої кількості розсолу до -350С осаджується у твердій фазі і виводиться MgCl2.
У невеликій кількості залишається CaCl2 і його, щоб не знижувати температуру до -500С в окремому ступені, що невигідно через невелику витрату цього розсолу, може бути виведений у його насиченому розсолі, який може бути комерційно реалізований як холодоносій в низькотемпературних холодильних установках.
Солі будуть отримуватись технічної чистоти (близько 95÷99%), домішки ін. солей будуть близько 1÷5%).
4. «Перший» лід збагачений важкою водою приблизно на 25%, лід, що залишився, нею збіднений і він сприятливий для здоров’я людини. Після того, як лід відмитий від поверхневої плівки розсолу в СПК, він може бути підданий в колоні ректифікації колонковою ректифікацією з отриманням на верху колони 99,5%-ної важкої води і внизу колони легкої питної води.
За вашої зацікавленості готові зробити розрахунок необхідного обладнання для вашого підприємства.