Технології

ЗНИЖЕННЯ І ПРИПИНЕННЯ ВИКИДІВ СО2.

blank

В даний час у світі порушується питання вирішення гострої проблеми зміни клімату на нашій планеті. Головним завданням вважається скорочення викиду СО2 в атмосферу.
Головні забруднювачі атмосфери — дим великих підприємств (теплові електростанції, металургійні комплекси, цементні заводи).
Нами розроблено газогідратну технологію зниження викидів СО2, вилучення вуглекислоти з димових газів.
За нашою технологією з диму ми отримуємо рідкий дим і поділяємо його на компоненти – рідкі СО2, діоксид сірки SO2 та закис азоту N2O. Також може бути отриманий окремо і чадний газ у вигляді газу під тиском близько 7 МПа.
Рідкий дим та його компоненти можна розглядати як високоприбуткову сировину!
Ці компоненти можуть бути реалізовані.
Перший варіант на світовому ринку (їхні ціни – від 225 до 16000 дол/т).
Другий варіант – зріджений дим не поділяється на компоненти, а як їхня суміш реалізується компаніям які використовує її для видобутку газу метану.

Довідка: У газогідратних покладах Чорного моря ресурси метану оцінюються у 100 трлн м3. У зоні моря української юрисдикції запаси метану становлять близько 20 трлн м3, яких за щорічної потреби України в газі в кількості 20 мільярдів м3/рік «вистачить» їй на 10 століть.

У разі вашого зацікавлення готові надати додаткову інформацію.